Aktualności |

Informacje prasowe
 • FIAB w konsorcjum SMART POWER GRIDS

  FIAB w konsorcjum SMART POWER GRIDS 30 sierpnia 2017

  Z radością chcielibyśmy pochwalić się Wam naszym uczestnictwem w gronie podmiotów tworzących Konsorcjum Smart Power Grids – Polska. W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma FIAB podpisała Akt Przystąpienia do Konsorcjum.

   

  Konsorcjum Smart Power Grids Polska stawia sobie za cel rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Funkcję lidera Konsorcjum pełni Politechnika Wrocławska.

  Zadaniem Partnerów Konsorcjum jest intensyfikacja i wysoki poziom prowadzenia badań w tym obszarze, koniecznych dla unowocześnienia i rozbudowy krajowego sektora energetycznego w oparciu o polską myśl naukową, techniczną i informatyczną tak, aby mógł on czynić zadość wymaganiom współczesnych standardów ekologicznych, zaspokoić rosnący popyt na energię, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zapewnić przez to w sposób pośredni jak i bezpośredni dalszy rozwój ekonomiczny kraju oraz włączenie się kraju w światowy rozwój nowoczesnych technologii.

Kontakt

FIAB Sp. z o.o. Sp. k.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D
55-080 Kąty Wrocławskie
POLAND

Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie