• FIAB

    FIAB

    WIODĄCY PRODUCENT ZGRZEWAREK WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Dotacje unijne

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o dotacjach unijnych które pozwalają na sfinansowanie projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową firmy FIAB.

Kontakt: E-mail: info@fiabmachines.com Tel.: + 48 71 738 24 17/18/19

FIAB sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Promocja marki FIAB na rynkach światowych

Celem projektu jest promocja produktów oferowanych przez FIAB – czołowego producenta zgrzewarek wykorzystujących technologię wysokiej częstotliwości na ważnych rynkach zagranicznych: Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu, Europy i Rosji.

Całkowita wartość projektu: 414.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 248.400,00 PLN

Termin zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.1

2-ga oś priorytetowa
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Nazwa beneficjenta: FIAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego do optymalizacji maszyn i procesów łączenia tworzyw sztucznych”

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego maszynom zgrzewającym.

Wartość projektu: 25 721 760,00  zł
Udział Unii Europejskiej: 6 310 800,00 zł

Działanie 1.1

 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Nazwa beneficjenta: FIAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wytworzenie w ramach zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych przy współudziale Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (Podwykonawca), a następnie dokonanie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy prototypów innowacyjnych maszyn do łączenia tworzyw sztucznych (PVC, teflon, silikon, etylen) z wykorzystaniem energii elektromagnetycznej.

Wartość projektu: 4 903 879,62 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 578 160,52 zł

Działanie 3.3

Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Poddziałanie: 3.3.2. Wsparcie dla MSP
Nazwa beneficjenta: FIAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Projekt: Zakup usług doradczych przez FIAB Koziołkiewicz Sp. k. w celu pozyskania kapitału w drodze emisji akcji
Wartość projektu: 243 540,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 99 000,00 PLN
Okres realizacji: od 01-08-2011 do 31-01-2012

Działanie 8.2

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nazwa beneficjenta: FIAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Projekt: Wdrożenie transakcyjnego systemu informatycznego do usprawnienia realizacji zamówień z głównymi kontrahentami spółki
Wartość projektu: 298 600, 00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 209 020,00 PLN
Okres realizacji: 01.06.2013 – 28.02.2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Działanie 1.1

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1. A2 Dotacje dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa ( z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii produkcji nowych zgrzewarek wysokiej częstotliwości”

Wartość Projektu wynosi:  324 462,66 PLN

Udział Unii Europejskiej: 118 679,47 PLN

Kontakt

FIAB Sp. z o.o. Sp. k.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D
55-080 Kąty Wrocławskie
POLAND

NIP 8942999829
KRS 0000357875
REGON 021278590
BDO 000072061

Administratorem Państwa danych osobowych jest FIAB Sp. z o.o. sp.k. adres: Pietrzykowice, Fabryczna 20 D, 55-080 Kąty Wrocławskie. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności [https://bit.ly/37zJkGf]