• FIAB

    FIAB

    WIODĄCY PRODUCENT ZGRZEWAREK WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Dotacje unijne

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o dotacjach unijnych które pozwalają na sfinansowanie projektów związanych z działalnością badawczo-rozwojową firmy FIAB.

Kontakt: E-mail: info@fiabmachines.com Tel.: + 48 71 738 24 17/18/19

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Szybka Ścieżka

„Opracowanie innowacyjnych maszyn wyposażonych w generator wysokich częstotliwości o zmniejszonych gabarytach”

Celem projektu jest zaprojektowanie i stworzenie dwóch mobilnych prototypów zgrzewarek HF o zmniejszonych gabarytach i wadze oraz wykorzystaniu generatora wysokiej częstotliwości 27,12MHz oraz mocy do 15kW.

Projekt doprowadzi do opracowania znacząco ulepszonych produktów odpowiadających na zapotrzebowanie na małe, lekkie i zwinne maszyny do zgrzewania HF przy jednoczesnym zmniejszeniu materiałochłonności produkcji urządzeń o wymaganej wydajności i funkcjonalnościach.

 

Wartość projektu: 1 121 932,35 PLN

Wkład z funduszy europejskich: 584 919,12 PLN

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Promocja marki FIAB na rynkach światowych II

Celem projektu jest promocja produktów oferowanych przez FIAB – czołowego producenta zgrzewarek wykorzystujących technologię wysokiej częstotliwości na ważnych rynkach zagranicznych: Stanów Zjednoczonych, Europy i Rosji.

 

Całkowita wartość projektu: 709 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 425 400 PLN

Data ukończenia projektu: 30.06.2022 r.

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k.

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie łagodzenia skutków epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 210.660,54 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 210.660,54 PLN

Termin zakończenia projektu: 30.09.2020 r.

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Promocja marki FIAB na rynkach światowych

Celem projektu jest promocja produktów oferowanych przez FIAB – czołowego producenta zgrzewarek wykorzystujących technologię wysokiej częstotliwości na ważnych rynkach zagranicznych: Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu, Europy i Rosji.

Całkowita wartość projektu: 414.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 248.400,00 PLN

Termin zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

Działanie 2.1

2-ga oś priorytetowa
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Nazwa beneficjenta: FIAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego do optymalizacji maszyn i procesów łączenia tworzyw sztucznych”

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego dedykowanego maszynom zgrzewającym.

Wartość projektu: 25 721 760,00  zł
Udział Unii Europejskiej: 6 310 800,00 zł

Działanie 1.1

 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Nazwa beneficjenta: FIAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wytworzenie w ramach zaawansowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych przy współudziale Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (Podwykonawca), a następnie dokonanie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy prototypów innowacyjnych maszyn do łączenia tworzyw sztucznych (PVC, teflon, silikon, etylen) z wykorzystaniem energii elektromagnetycznej.

Wartość projektu: 4 903 879,62 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 578 160,52 zł

Kontakt

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k.
Wrocław 54-615
ul. Rakietowa 38
POLSKA

NIP 8942999829
KRS 0000357875
REGON 021278590
BDO 000072061

    Administratorem Państwa danych osobowych jest FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz sp.k. adres: Wrocław 54-615, ul. Rakietowa 38. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdziecie Państwo w naszej

    Polityce Prywatności