• Lorem ipsum

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum

Aktualności

 • Tent Expert event

  W dniach 03-05.10.2018r. nasza maszyna FIAB 960 została zaprezentowana na evencie „Tent Expert” w miejscowości Rochetoirin, we Francji. 

  Czytaj więcej
 • Za nami kolejna edycja konferencji PTZE

  W dniach 9 – 12 września w Racławicach odbyła się kolejna, XXVIII edycja sympozjum środowiskowego PTZE.

  Czytaj więcej
 • Dobre wieści!

  W dniu 31.08.2018r zakończyliśmy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną.”, w ramach którego zostało zbudowanych 5 nowych maszyn (FIAB 960GL/GT, FIAB 360 GL 40.68, FIAB GP, FIAB IMP300, Generator Tranzystorowy).

  Czytaj więcej
 • Pierwszy kontrakt na rynek Białorusi

  To był bardzo intensywny i owocny czas spędzony na Białorusi. Wróciliśmy z podpisanym kontraktem, zyskując w ten sposób pierwszego białoruskiego klienta firmy FIAB.

  Czytaj więcej
 • First contract for Belarusian market

  It was a very intense and fruitful time spent in Belarus. We came back with a signed contract, thus gaining the first Belarusian client of the FIAB company.

  Czytaj więcej
 • Aż Dwie Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju w spółce FIAB?

  Rok 2018 okazał się dla nas niezwykle owocny, spółka FIAB po raz trzeci została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 przyznawanej pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP. Dodatkowo, za nowatorskie podejście do zarządzania w biznesie, przekładające się na inteligentny rozwój spółki i innowacyjne produkty wprowadzane na rynek, Centrum Inteligentnego Rozwoju zdecydowało się przyznać Prezesowi Rafałowi Jabłońskiemu Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii: Prezes wizjoner.

  Czytaj więcej
 • Kolejny raz odwiedziliśmy Kazachstan, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

  Rząd Kazachstanu postawił na gospodarkę, rozwój i efekty jego działań już widać. Wiele Zachodnich krajów zaczęło wykorzystywać potencjał tego rynku, EXPO w znaczny sposób przyczyniło się do tego. 

  Czytaj więcej
 • Intelligent Development Forum – Press conference

  Uniejów Castle, here was the press conference of the Intelligent Development Forum, where the organizers revealed the details of the third edition of this event.

  Czytaj więcej
 • Konferencja prasowa Forum Inteligentnego Rozwoju

  Zamek Uniejów, to tutaj miała miejsce konferencja prasowa Forum Inteligentnego Rozwoju, na której organizatorzy ujawnili szczegóły trzeciej już edycji tego wydarzenia.

  Czytaj więcej
 • An interesting show with FIAB 900 in the main role

  Last Thursday in Piotrkówek Mały, near Warsaw there was a nice event! Serge Ferrari, Giofex and FIAB lead an training in protective techniques: The leading role of fabrics in sunscreens - thermal optimization and maximization of benefits.

  Czytaj więcej
 • Ciekawy show z FIAB 900 w roli głównej

  W ubiegły czwartek, niedaleko Warszawy - w Piotrkówku Małym, wraz z firmami Serge Ferrari oraz Giofex zorganizowaliśmy ciekawy event (szkolenie). Tematem przewodnim była wiodąca rola tkanin w osłonach przeciwsłonecznych – optymalizacja termiczna i maksymalizacja korzyści.

  Czytaj więcej
 • FIAB z wizytą gospodarczą w Gruzji

  Początkiem kwietnia tego roku, przedsiębiorcy Dolnego Śląska (w tym FIAB) i przedstawiciele samorządu odbyli wizytę gospodarczą w Gruzji.

  Czytaj więcej
 • FIAB with an economic visit to Georgia

  At the beginning of April this year, entrepreneurs from Lower Silesia (including FIAB) and representatives of the local government visited Georgia.

  Czytaj więcej
 • Wesołych Świąt Wielkanocnych

  Na czas Świąt Wielkanocnych pracownicy spółki FIAB ślą Wam szczere życzenia - radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa, wszystkiego, co najlepsze, odpoczynku i regeneracji sił.

  Czytaj więcej
 • Happy Easter!

  At the time of Easter, the employees of the FIAB company give you sincere wishes - happy and cheerful Easter, all the best, rest and recuperation.

  Czytaj więcej
 • We have been invited to Giofex open days

  At the time of the Moscow trade fair, we took part in an equally interesting event - open days of the Giofex company . In Bratislava we had our show, where we showed the welding process of the keder production using the FIAB machine.

  Czytaj więcej
 • Zostaliśmy zaproszeni na dni otwarte firmy Giofex

  W czasie, kiedy odbywały się targi w Moskwie, braliśmy udział w równie ciekawym wydarzeniu, jakim były dni otwarte firmy Giofex. W Bratysławie - bo tam odbywała się impreza - mieliśmy swój show, w którym pokazywaliśmy na żywo proces zgrzewania kedera za pomocą maszyny FIAB.

  Czytaj więcej
 • Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej nawiązała współpracę z firmą FIAB

  Potencjał naukowo-badawczy uczelni zostanie rozszerzony w zakresie praktycznej nauki zawodu studentów, a w późniejszym czasie pozwoli naszemu przedsiębiorstwu na pozyskanie wykwalifikowanego personelu.

  16 marca 2018 spółka FIAB podpisała wraz z Wydziałem Elektrycznym Katedry Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej umowę ramową współpracy (nr P/0180/79/2018).

  Czytaj więcej
 • The Faculty of Electrical Power Engineering at the Wrocław University of Technology established cooperation with the FIAB company

  The university's research and development potential will be extended in the field of practical learning of the students' profession, and will later allow our company to acquire qualified personnel.

  On March 16 2018, the FIAB company signed a framework agreement for cooperation with the Electrical Department of the Chair of Power and Electricity of the Wrocław University of Technology (No. P/0180/79/2018).

  Czytaj więcej
 • FIAB znów będzie Symbolem

  Chwalimy się kolejną nominacją do tytułu Symbol 2018 w kategorii Innowacje.

  Czytaj więcej
 • FIAB will be the Symbol again

  We are praising another nomination for the title Symbol 2018 in the Innovation category.

  Czytaj więcej
 • Diamenty Forbesa – nagroda dla spółki FIAB

  W ubiegły czwartek - 8 marca we Wrocławiu wręczono Diamenty Forbesa dla firm z woj. dolnośląskiego. Spółka FIAB zajęła 18 miejsce w kategorii przychody od 5 do 50 mln PLN stając się tym samym laureatem Diamentów Forbesa 2018. W tym roku w regionie uhonorowanych zostało 156 laureatów.

  Czytaj więcej
 • FIAB został członkiem ZIG – Zachodniej Izby Gospodarczej

  Miło nam ogłosić, że Uchwałą Rady Zachodniej Izby Gospodarczej nr 1/2018 z dnia 26.02.2018 r., spółka FIAB została przyjęta w poczet Członków Izby. 

  Czytaj więcej
 • Forbes przyznał Diament dla FIAB

  Tytuł „Diament Forbesa 2018" jest potwierdzeniem pozycji w gronie najlepszych firm na polskim rynku. Tego roku firmy w rankingu podzielone zostały na 16 województw, a w ramach każdego z nich, kolejno na trzy kategorie według poziomu przychodów. W 2018 w woj. dolnośląskim w rankingu Diamenty Forbesa znalazły się 156 firmy. Spółka FIAB zajęła 18 miejsce w kategorii przychody od 5 do 50 mln PLN stając się tym samym laureatem Diamentów Forbesa 2018.

  Czytaj więcej
 • FIAB loading East, Polish-Georgian economic forum

  The Polish-Georgian business forum was another economic event to help all Lower Silesian companies enter the local market with their goods and services. The meeting was attended by 25 entrepreneurs who had a chance to talk directly with the Georgian ambassador in Poland - Ilia Darchiashvilim about their business plans. Among the representatives of Lower Silesian enterprises there was also the FIAB.

  Czytaj więcej
 • FIAB loading East, polsko-gruzińskie forum gospodarcze

  Polsko-gruzińskie forum biznesowe było kolejnym wydarzeniem gospodarczym, które ma pomóc dolnośląskim firmom w wejściu na tamtejszy rynek ze swoimi towarami i usługami. W spotkaniu uczestniczyło 25 przedsiębiorców, którzy o swoich planach biznesowych mieli okazję porozmawiać bezpośrednio z ambasadorem Gruzji w Polsce - Ilia Darchiashvilim. Wśród przedstawicieli dolnośląskich przedsiębiorstw był również FIAB.

  Czytaj więcej
 • A Film from FIAB CBR Grand Opening

  See the video from the unique event in the history of the FIAB company - the Grand Opening of the Research and Development Center FIAB.

  Czytaj więcej
 • Film z otwarcia CBR FIAB – jak to wyglądało?

  Zobaczcie relację wideo z wyjątkowego w historii spółki FIAB wydarzenia - Uroczystego Otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego FIAB.

  Czytaj więcej
 • Kolejna nagroda na koncie FIAB Sp. z o.o.

  Symbol Innowacji 2017 - takim tytułem możemy pochwalić się od ubiegłego piątku. Nagroda została przyznana spółce FIAB w związku z budową jednego z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku Centrum Badawczo-Rozwojowego FIAB.

  Czytaj więcej
 • Next Award for FIAB

  Since last Friday we are the Symbol of Innovation 2017 . The prize was awarded to the FIAB company in connection with the construction of one of the most modern Research and Development Center in Lower Silesia.

  Czytaj więcej
 • Uroczyste Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego FIAB

  Centrum Badawczo-Rozwojowe FIAB już oficjalnie otwarte! Uroczystość miała miejsce dnia 16.11.2017 roku.

  Czytaj więcej
 • Feierliche Eröffnung des Forschungs- und Entwicklungszentrums der FIAB

  Die offizielle Eröffnung des FIAB Forschungs- und Entwicklungszentrums ist offiziell eröffnet! Die Zeremonie fand am 16.11.2017 statt.

  Czytaj więcej
 • FIAB erhielt den Titel „Symbol der Innovation des 2017“

  Wir freuen uns, mit Ihnen die Nachricht über der nächsten Auszeichnung für FIAB zu teilen.
  FIAB erhält den Titel „Symbol der Innovation des 2017“.

  Czytaj więcej
 • Tytuł Symbol Innowacji 2017 dla FIAB Sp. z o.o. sp.k.

  Z radością dzielimy się z Państwem informacją o kolejnym wyróżnieniu dla FIAB Sp. z o.o. sp.k. Decyzją Kapituły Programu Symbol spółka FIAB uzyskała tytuł Symbolu Innowacji 2017.

  Czytaj więcej
 • Title Symbol of Innovation 2017 for FIAB Sp. z o.o. sp.k.

  We are happy to share with you the information about the next distinction for FIAB Sp. z o.o. sp.k. by decision of the Chapter of the Symbol Program, the FIAB company was awarded the title Symbol of Innovation 2017.

  Czytaj więcej
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 dla FIAB Sp. z o.o. sp.k.

  Podczas Tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju 2017 spółka FIAB otrzymała laur Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017.

  Czytaj więcej
 • EXPO 2017, Polish-Kazakh Economic Forum

  As our company FIAB participates in the Polish-Kazakhstan Economic Mission, we are happy to share with you the impressions of the Polish-Kazakh Economic Forum, which took place on September 6, 2017.

  Czytaj więcej
 • EXPO 2017, Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

  W związku z udziałem naszej firmy FIAB w Polsko-Kazachstańskiej Misji Gospodarczej, z radością dzielimy się z Wami wrażeniami z Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, które miało miejsce w dniu 6 września 2017r.

  Czytaj więcej
 • Seminarium naukowo-techniczne: Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce

  W dniu 11.10.2017r. we Wrocławiu, o godzinie rozpoczęcia: 10:00, (Politechnika Wrocławska, bud. D21 sala 103, Plac Grunwaldzki 11) odbędzie się Seminarium naukowo - techniczne pt. „Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce”, na którym obecna będzie i nasza spółka. Wraz z Biurem Konsorcjum Smart Power Grids - Polska zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.

  Czytaj więcej
 • Scientific and technical seminar: Directions of Sustainable Development of Power Engineering in Poland

  On 11.10.2017 in Wroclaw University of Technology, at 10:00 there will took a place The Science and Technical Seminar tittled: "Directions of Sustainable Development of Power Engineering in Poland", where our company will be present. Together with the Office of the Smart Power Grids Consortium - Poland, we invite you to participate in the seminar.

  Czytaj więcej
 • Spółka FIAB laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

  Kolejny sukces na koncie FIAB Sp. z o.o. sp.k.

  Czytaj więcej
 • FIAB company is laureate of Polish Intelligent Development 2017 Award

  Another success in FIAB company!

  Czytaj więcej
 • II Intelligent Development Forum

  With a pleasure we would like to invite you for II Intelligent Development Forum, that will take a place between 23-24 october 2017 in G2A Arena The Exhibition & Congress Centre located in Jasionka, where in the Honorary Committee of Forum will be Rafał Jabłoński - CEO of FIAB.

  Czytaj więcej
 • II FORUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

  Z radością zapraszamy na II Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 23-24 października w G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce, gdzie w Komitecie Honorowym Forum zasiądzie Rafał Jabłoński - Prezes Zarządu spółki FIAB.

  Czytaj więcej
 • XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej

  W dniach 5 – 7 czerwca 2017 odbyły się XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej. Wydarzenie to miało miejsce na terenie Politechniki Wrocławskiej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.

  Czytaj więcej
 • FIAB at workshop – Textile Roofs 2017

  Between 15-17 od May, took a place the International Workshop on the Design and Practical Realisation of Architectural Membrane Structures - Textile Roofs 2017.

  Czytaj więcej
 • Work for FIAB! We invite you to the 2017 Career Days

  Visit our stand at Career Days! Only a few days left - March 8 at Centennial Hall in Wroclaw.

  Czytaj więcej
 • Pracuj we FIAB! Zapraszamy na Dni Kariery 2017

  Odwiedź nasze stoisko na Dniach Kariery! Już 8 marca na Hali Stulecia we Wrocławiu.

  Czytaj więcej
 • FIAB & Tex-Steel

  We are proud member of Tex-Steel.

  The Association promotes the establishment of new business contacts, helps its partners in promoting their production and services, as well as it is engaged in organizing space for business discussions, exhibitions and conferences.

  Czytaj więcej
 • Fiab w Tex-Steel

  Jesteśmy dumnym członkiem Tex-Steel.

  Stowarzyszenie Tex-Steel promuje nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, pomaga swoim partnerom w promowaniu ich produktów i usług, a także jest zaangażowane w organizowanie przestrzeni dla rozmów biznesowych, wystaw i konferencji.

  Czytaj więcej
 • We are member of ITRS

  We are pleased to inform you, that since 2016 we are proud member of the ITRS association.

  Czytaj więcej
 • Jesteśmy członkiem ITRS

  Z przyjemnością informujemy Państwa, że od roku 2016 jesteśmy członkiem stowarzyszenia ITRS.

  Czytaj więcej
 • FIAB – the first patent for our invention

  Regarding to document from the Polish Patent Office, concerning the award for our company - we want to share this achievement with you.

  Czytaj więcej
 • Pierwszy patent na wynalazek spółki FIAB

  W związku z pismem UP RP dotyczącym udzielenia naszej spółce patentu na wynalazek ze zgłoszenia nr P.409459, pragniemy podzielić się z Wami tym osiągnięciem.

  Czytaj więcej
 • Merry Christmas & Happy New Year

  To all our customers, partners and employees we wish a lot of beautiful moments, sincere smiles on your faces, we wish your dreams come true and the best of everything in the new 2017 year.

  Czytaj więcej
 • Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

  Dla naszych klientów, partnerów i pracowników życzymy wielu pięknych chwil, szczerych uśmiechów na twarzach, spełniających się marzeń i wszystkiego, co najlepsze w nowym 2017 roku.

  Czytaj więcej
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 dla spółki FIAB Sp. z o.o. Sp.k.

  Podczas tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju 2016 nasi przedstawiciele – Prezes Rafał Jabłoński i Inżynier ds. Projektów Technicznych Paulina Grabarczyk nie bez powodu gościli na wydarzeniu.

  Czytaj więcej
 • Polish Intelligent Development Award 2016 for FIAB Sp. z o.o. Sp. k.

  During this year's Intelligent Development Forum 2016, there was a reason for our representatives – President - Rafal Jablonski and Technical Project Engineer - Paulina Grabarczyk to join this event.

  Czytaj więcej
Pokaż więcej

Kontakt

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k.
Wrocław 54-615
ul. Rakietowa 38
POLSKA

NIP 8942999829
KRS 0000357875
REGON 021278590
BDO 000072061

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz sp.k. adres: Wrocław 54-615, ul. Rakietowa 38. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdziecie Państwo w naszej

  Polityce Prywatności