• Lorem ipsum

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum

Aktualności

 • Not only high-frequency welding machines

  FIAB Spółka z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. is a technology company that has founded its development on scientific research and the creation of new products. One example of this approach is the introduction into the series production of the company, innovative machines for joining plastics designed under the project "Development of innovative new generation machines for joining plastics: PVC, silicone, Teflon, ethylene, using electromagnetic energy" co-funded from the operational programme Intelligent Development Priority Axis I "Support for the Conduct of R&D Works of Enterprises, Measure 1.1 "R&D projects of Enterprises", Sub-measure 1.1.1 "Industrial Research and Development Works Carried out by Enterprises", the so-called "fast track".

  Czytaj więcej
 • FIAB developed five prototype machines with parameters and properties previously unavailable on the market

  FIAB Spółka z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. is a technology company which, in order to maintain its leading position on the world market of high-frequency welding machine manufacturers, annually implements 1-3 prototype solutions for production, thus enabling the Company to expand its product range, as well as its presence in increasingly wider areas of industry.

  Czytaj więcej
 • Zgrzewarki nie tylko wysokiej częstotliwości

  FIAB Spółka z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. jest firmą technologiczną, która w naturalny sposób opiera swój rozwój o badania naukowe i tworzenie nowych produktów. Jednym z przykładów tego podejścia jest wprowadzenie do seryjnej produkcji firmy, innowacyjnych maszyn do łączenia tworzyw sztucznych zaprojektowanych w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną” współfinansowanego z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „szybka ścieżka”.

  Czytaj więcej
 • Pięć prototypów maszyn o niedostępnych dotychczas na rynku parametrach i właściwościach

  FIAB Spółka z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k. jest firmą technologiczną, która w celu utrzymania pozycji lidera na światowym rynku producentów zgrzewarek wysokiej częstotliwości, rocznie wdraża do produkcji 1-3 prototypowych rozwiązań, umożliwiając tym samym Spółce rozbudowę oferty produktowej, a także obecność w coraz szerszych obszarach przemysłu.

  Czytaj więcej
 • FIAB SPIDER XYZ

  THE WOW EFFECT MACHINE!

  Czytaj więcej
 • How it was at Textile Roofs in 2022?

  Textile Roofs 2022 edition - what a great time!

  Czytaj więcej
 • Christmas wishes

  Dear all, we wish you a happy, peaceful Christmas.
  A time for rest, for your family and for yourself.
  Let the New Year bring you a lot of happy moments!

  Czytaj więcej
 • Zgrzewarka wysokiej częstotliwości FIAB HPS Q-Drive

  Obejrzyj film i przekonaj się jak łatwo na niej pracować

  Czytaj więcej
 • „Sports fields and stadiums” – TILEA & FIAB in newspaper

  Some time ago, the magazine „Boiska i stadiony” (Sports fields and stadiums) published an article about one of our clients - Tilea. A company located in Slovakia, that is a professional manufacturer of air domes and football fields.

  Czytaj więcej
 • „Boiska i stadiony” – TILEA i FIAB w czasopiśmie branżowym

  Niedawno w czasopiśmie „Boiska i stadiony” ukazał się artykuł o jednym z naszych klientów - Tilea. Słowackiej firmie, która zajmuje się profesjonalną produkcją hal pneumatycznych i boisk piłkarskich.

  Czytaj więcej
 • Techtextil Russia 2021

  We are just after Techtextil Russia 2021. Last week, from September 14-16, you could visit our stand in the exhibition hall in Moscow.

  Czytaj więcej
 • Kavalan – welding test

  Few weeks ago, FIAB had the opportunity to test the weldability of the Kavalan material. The material distributed by CMYUK is a game-changing material that meets the requirements of our customers - FIAB confirms!

  Czytaj więcej
 • Kavalan – test zgrzewalności

  Kilka tygodni temu FIAB miał okazję przetestować zgrzewalność materiału Kavalan. "Materiał dystrybuowany przez CMYUK to materiał o wyjątkowej jakości, który spełnia wymagania naszych klientów" – potwierdza FIAB!

  Czytaj więcej
 • Produkcja masek – Wrocław

  Firma FIAB przedstawia produkt roku 2020 – Półmaski, będące Środkiem Ochrony Indywidualnej podlegającym pod kategorię I zagrożeń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r.

  Czytaj więcej
 • Co roku nowy rekord wielkości? FIAB 2060W – największa na rynku zgrzewarka wysokiej częstotliwości

  W roku 2018 spod naszych rąk wyszła zgrzewarka wysokiej częstotliwości FIAB 1900W, była dotychczas największą zgrzewarką WCz na świecie. W roku 2019 pobiliśmy własny rekord budując model FIAB 2060W, który docenią wszyscy producenci dużych hal, namiotów oraz membranowych struktur napinanych.

  Czytaj więcej
 • Every year a new size record. FIAB 2060W – The largest high frequency welder on the market

  In 2018, we built the FIAB 1900W high frequency welder with our hands - it was the largest HF welder in the world - to this day. In 2019, we broke our own record by building the FIAB 2060W model, which will be appreciated by all manufacturers of large halls, tents and membrane stretched structures.

  Czytaj więcej
 • Eksperymentalne badanie wpływu zjawiska fali stojącej na jakość zgrzewu materiałów termoplastycznych w metodzie zgrzewania wysoką częstotliwością

  Artykuł o takim tytule ukazał się w najstarszym czasopiśmie elektryków polskich. "Przegląd Elektrotechniczny", bo o nim mowa ukazuje się regularnie aż od 1919 roku.

  Czytaj więcej
 • „Wrocławska innowacja już na ukończeniu” – Puls Biznesu pisze o naszym kolejnym sukcesie

  W najnowszym wydaniu Pulsu Biznesu, które ukazało się 03.08.2018 pojawił się artykuł podsumowujący osiągnięcia projektu, który jest już na ukończeniu - projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR 2014-20), dotyczącego opracowania maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych takich jak: PVC, silikon, teflon, etylen, przy wykorzystaniu energii elektromagnetycznej.

  Czytaj więcej
 • Nowy Prezes Zarządu w spółce FIAB

  W dniu 30.07.2018r Rafał Jabłoński przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu spółki FIAB sp. z o.o. sp. k., nowym Prezesem został Björn Bojara.

  Czytaj więcej
 • FIAB is a partner of XXVIII Symposium of PTZE

  On September 9-12, 2018, we will share our experience and ideas during the XXVIII Symposium of PTZE organized by the Polish Society of Applied Electromagnetism.

  Czytaj więcej
 • Forbes Diamonds – an award for the FIAB company

  Last Thursday - 8 March, in Wrocław, Forbes Diamonds were handed for companies from the Lower Silesia province. FIAB took 18th place in the category of revenues from 5 to 50 million PLN, thus becoming the laureate of Forbes Diamonds 2018. This year, in the region - 156 winners were honored.

  Czytaj więcej
 • We are just after the fairs! Check out, how it was at R+T Stuttgart?

  The Suttgart fair has just finished. R+T Stuttgart lasted from 27.02.-03.03.2018. We were there with Aeronaut Automation, at booth #1H38 in hall 1.

  Czytaj więcej
 • Już po targach! Jak było na R+T Stuttgart?

  Właśnie skończyły się targi w Suttgardzie. R+T trwały od 27.02. – 03.03.2018. Byliśmy tam wraz z Aeronaut Automation, na stoisku 1H38 w hali 1.

  Czytaj więcej
 • The FIAB became a member of ZIG – the Western Chamber of Commerce

  We are pleased to announce that by the Resolution of the Council of the Western Chamber of Commerce No. 1/2018 of 26/02/2018, the FIAB company was admitted as a member of the Chamber.

  Czytaj więcej
 • Forbes awarded Diamond for the FIAB

  The title "Diamond Forbes 2018" confirms the position among the best companies on the Polish market. This year's ranking was divided into 16 provinces, and within each of them in turn into three categories according to the level of revenues. In 2018 from the Lower Silesia province, there are 156 companies in the Forbes Diamond ranking. FIAB took 18th place in the category of revenues from 5 to 50 million PLN, becoming the laureate of Forbes Diamonds 2018.

  Czytaj więcej
 • Newspaper „Medycyna Pracy” – article by the Wrocław University of Technology about high-frequency welding machines

  In the last edition of the journal "Medycyna Pracy" there was published an article about high frequency welders and the impact of harmful factors on the human body.

  Czytaj więcej
 • Czasopismo Medycyna Pracy – artykuł Politechniki Wrocławskiej o zgrzewarkach wysokiej częstotliwości

  W ostatnim wydaniu czasopisma "Medycyna Pracy" ukazał się artykuł dotyczący zgrzewarek wysokiej częstotliwości, wpływu czynników szkodliwych na organizm człowieka.

  Czytaj więcej
 • Wesołych Świąt!

  Wesołych Świąt od wszystkich pracowników spółki FIAB! Mamy nadzieję, że Wasze Święta będą pełne radości i śmiechu, a pozytywne emocje towarzyszyć będą przez cały kolejny rok.

  Czytaj więcej
 • Merry Christmas!

  Merry Christmas from all FIAB team! We hope that your Christmas will be full of joy and laughter, and positive emotions will accompany you throughout the next year.

  Czytaj więcej
 • We are in the new video cycle of „Puls Biznesu” – „GO.pl”

  We kindly invite you to watch the premiere episode of the new program "goPL" in the pages of "Puls Biznesu" that is devoted to the investment related to the opening of the R&D FIAB Center. The Partner and publisher of the material is the Intelligent Development Center - the organizer of the Intelligent Development Forum.

  Czytaj więcej
 • Jesteśmy w nowym cyklu Pulsu Biznesu – „GO.pl”

  Zachęcamy do obejrzenia premierowego odcinka nowego programu "goPL" na łamach "Pulsu Biznesu" z zapowiedzią zastępcy redaktora naczelnego "Pulsu Biznesu", Pana Łukasza Koryckiego, poświęconego inwestycji związanej z otwarciem Centrum B+R FIAB. Partnerem i wydawcą materiału jest Centrum Inteligentnego Rozwoju - organizator Forum Inteligentnego Rozwoju. 

  Czytaj więcej
 • „FIAB sets new standards” – an article in „Monitor Rynkowy” and „Monitor Biznesu” newspapers

  On November 30, in the "Monitor Rynkowy" and "Monitor Biznesu" there was next article about the Research and Development Center of the FIAB.

  Czytaj więcej
 • „FIAB wyznacza nowe standardy” – artykuł w Monitorze Rynkowym i Monitorze Biznesu

  30 listopada w Monitorze Rynkowym oraz w Monitorze Biznesu ukazał się kolejny artykuł dotyczący Centrum Badawczo-Rozwojowego FIAB.

  Czytaj więcej
 • Puls Biznesu pisze o Centrum Badawczo-Rozwojowym FIAB

  We wczorajszym, poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł o nowo-otwartym Centrum Badawczo-Rozwojowym FIAB. Zachęcamy do lektury!

  Czytaj więcej
 • Nationwide specialist journal „Puls Biznesu” writes about Center of Research and Development FIAB

  In yesterday's edition of Puls Biznesu appeared article about the newly-opened Center for Research and Development FIAB . We encourage you to read!

  Czytaj więcej
 • The Grand Opening of The FIAB Research and Development Center

  The FIAB Research and Development Center is officially open! The ceremony took place on November 16, 2017.

  Czytaj więcej
 • Polish Intelligent Development Award in 2017 for FIAB Sp. z o.o. sp.k.

  During this year's Intelligent Development Forum 2017, the FIAB company received the Polish Intelligent Development Award 2017.

  Czytaj więcej
 • Nowoczesne Hale piszą o FIAB

  W czwartym wydaniu tegorocznego kwartalnika Nowoczesne Hale pojawił się artykuł dotyczący zgrzewarki wysokiej częstotliwości FIAB 900 i jej zastosowania w łączeniu pokryć z materiałów PVC.

  Czytaj więcej
 • FIAB w konsorcjum SMART POWER GRIDS

  Z radością chcielibyśmy pochwalić się Wam naszym uczestnictwem w gronie podmiotów tworzących Konsorcjum Smart Power Grids – Polska. W dniu 17 sierpnia 2017 r. firma FIAB podpisała Akt Przystąpienia do Konsorcjum.

  Czytaj więcej
 • FIAB in Consortium Smart Power Grids Poland

  We would like to share with you some great news - our participation to the group of the Smart Power Grids Consortium Poland. On August 17, 2017 FIAB has signed the Act of Accession to the Consortium.

  Czytaj więcej
 • Wir haben ein Patent erhalten

  Wir sind stolz Ihnen mitteilen zu dürfen, dass vor kurzem wir ein Patentdokument erhalten haben.

  Czytaj więcej
 • FIAB auf Textile Roofs 2017 Workshop in Berlin

  Am 15-17 Mai. hat in Berlin 22. Internationaler Workshop für Design und Praktischer Umsetzung von Membranstrukturen in der Architektur stattgefunden.

  Czytaj więcej
 • FIAB in ARD – Bayerischer Rundfunk

  ARD - Bayerischer Rundfunk mit der Unterstützung von ITRS e.V. – Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V., wo FIAB ein Mitglied ist, hat ein Programm über Arbeit mit den technischen Textilien gedreht und in der Sendung Ich Mach's gesendet.

  Czytaj więcej
 • FIAB im TVN24 Fernseher

  Am 26. Juni 2016 ein TVN 24 Fernsehteam hat in FIAB gefilmt und mit dem Geschäftsführer Rafał Jabłoński ein Interview geführt, um ein Programm, das im Zusammenarbeit mit Entwicklungsministerium entstanden wurde, vorbereiten zu können.

  Czytaj więcej
 • Interview im Polnischen Rundfunk Jedynka – EUREKA Programm

  Am 11. Juli 2017 in dem Polnischen Rundfunk Jedynka wurde Inerview mit dem FIAB Geschäftsführer Rafał Jabłoński veröffentlicht, in dem die Nutzung der EU-Fördermittel von FIAB besprochen wurde.

  Czytaj więcej
 • Puls Biznesu über FIAB

  Am 17. Juli 2017 in der Innovationsspalte des Magazins Puls Biznesu, wurde ein Artikel gedruckt, in dem FIAB Geschäftsführer Rafał Jabłoński mit Magdalena Olma aus Marketing erzählen über Bau-Fortschritte von Forschungs- und Entwicklungszentrum als auch über Entwicklungspläne der Firma.

  Czytaj więcej
 • Otrzymaliśmy dokument patentowy

  Z dumą chwalimy się Wam dokumentem patentowym, który niedawno otrzymaliśmy.

  Czytaj więcej
 • We have received a patent document

  We are proud to praise you patent document, which we recently received.

  Czytaj więcej
 • Puls Biznesu o spółce FIAB

  W dzisiejszym wydaniu sekcji Rzecz o Innowacjach w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł o FIAB, w którym Prezes spółki - Rafał Jabłoński oraz Magdalena Olma, odpowiedzialna za kreowanie i promocję wizerunku mówią o postępach w budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu na ulicy Rakietowej oraz o planach rozwojowych firmy. 

  Czytaj więcej
 • „Puls Biznesu” writes about FIAB company

  In today's edition of "Puls Biznesu", section "Rzecz o Innowacjach" there was published an article about FIAB company. In this publication Rafał Jabłoński (CEO of FIAB) and Magdalena Olma (that is responsible for FIAB promotion and marketing) talk about progress in the construction of the FIAB Research and Development Center in Wrocław on Rakietowa Street and about company plans for development .

  Czytaj więcej
 • An interview for Polskie Radio Jedynka – EUREKA broadcast

  11.07.2017, at 7:10 p.m. at Polskie Radio Jedynka in EUREKA brodcast there was published an interview with FIAB company CEO - Rafał Jabłoński.

  Czytaj więcej
 • Wywiad do Polskiego Radia Jedynka – program EUREKA

  11 lipca 2017 roku, o godzinie 19:10 w programie EUREKA Polskiego Radia Jedynka został upubliczniony wywiad Prezesa Rafała Jabłońskiego na temat spółki FIAB.

  Czytaj więcej
 • FIAB w TVN24 BiS

  Zapraszamy do obejrzenia materiału o spółce FIAB, przygotowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. W filmie wywiadu udzielił Rafał Jabłoński - Prezes Zarządu FIAB Sp. z o.o. sp.k.

  Czytaj więcej
 • FIAB machines in ARD – Bayerischer Rundfunk station

  German TV ARD - Bayerischer Rundfunk with the technical support of the ITRS association (which we are member), made a film about the specifics of work in the PVC processing industry. The video shows, how it is to work at FIAB machines.

  Czytaj więcej
 • Maszyny FIAB w telewizji ARD – Bayerischer Rundfunk

  Niemiecka telewizja ARD - Bayerischer Rundfunk przy merytorycznym wsparciu stowarzyszenia ITRS, którego jesteśmy członkiem, nakręciła film o specyfice pracy w branży obróbki PVC. W materiale z programu Ich Mach's możecie zobaczyć jak na co dzień wygląda praca na zgrzewarkach FIAB.

  Czytaj więcej
 • XI National Electromagnetic Compatibility Workshops

  Between 5-7 of June 2017, XI National Electromagnetic Compatibility Workshops took place. This event held place at Wroclaw University of Technology in the Center for Scientific and Technical Information.

  Czytaj więcej
 • FIAB na workshopie Textile Roofs 2017

  W dniach 15-17 maja odbywały się międzynarodowe warsztaty membranowych struktur architektonicznych w Berlinie - Textile Roofs 2017.

  Czytaj więcej
 • Prestigious title for FIAB – Gazela Biznesu

  FIAB joined to the business elite group of companies with the most dynamic development!

  Czytaj więcej
 • Prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu dla FIAB

  FIAB dołączył do elity firm o najbardziej dynamicznym rozwoju!

  Czytaj więcej
 • Dziennik Al-Itihad pisze o FIAB i Al-Baddad

  FIAB & Al-Baddad Technology - moce produkcyjną wzrosną do 4,5 mln m2 rocznie

  Czytaj więcej
 • AL-ITIHAD journal writes about FIAB & AL-BADDAD

  FIAB & Al-Baddad Technology - production capacity will increase up to 4.5 million m2 per year

  Czytaj więcej
 • MONITOR BIZNESU – „FIAB: Advantage through Innovation”

  In today's edition of the Business Monitor there is published an article about the FIAB company. There you can read: "Cooperation with leading technical universities and implementation of results of research and development puts FIAB among the most innovative technology companies."

  Czytaj więcej
 • MONITOR BIZNESU – „FIAB: przewaga dzięki innowacjom”

  W dzisiejszym wydaniu Monitora Biznesu ukazał się artykuł o spółce FIAB. W publikacji można wyczytać: "Współpraca z renomowanymi uczelniami technicznymi oraz wdrażanie efektów prac badawczo-rozwojowych stawia FIAB w gronie najbardziej innowacyjnych spółek technologicznych."

  Czytaj więcej
 • EuroSymbol Innovation 2016

  FIAB Sp. z o.o. sp.k. - as a beneficiary of the EU Funds received the EuroSymbol Innovation 2016 award for actively promoting advantages of funds use.

  EuroSymbol Award appreciates the results achieved by proper and effective use of money from the European Union. It is awarded by "Monitor Biznesu", an independent supplement to "Rzeczpospolita" and "Monitor Rynkowy" in "Dziennik Gazeta Prawna".

  Czytaj więcej
 • EuroSymbol Innowacji 2016

  Spółka FIAB Sp. z o.o. Sp. k., jako beneficjent funduszy unijnych, który aktywnie promuje korzyści wynikające z ich wykorzystywania, otrzymała nagrodę EuroSymbolu Innowacji 2016.

  Nagroda EuroSymbolu docenia efekty uzyskane przy prawidłowym i efektywnym wykorzystaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. Przyznawana jest przez redakcję „Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej” oraz „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

  Czytaj więcej
 • FIAB Open Days 2016

  24-26 August this year, a lot has happened! FIAB Open Days - it was a time when we had opportunity to host customers from all over the world.

  First day of this event was full of technical and theoretical lectures. During the presentation, our speakers Luma Poland and Erez Europe drew the scope of their business. We have talked about high frequency welding, also we discussed about models of FIAB machines and materials used in welding. Wroclaw University of Technology spoke about the electromagnetic field surrounded by high-frequency welding, thereby dispelling all doubts participants of the lectures.

  Czytaj więcej
 • FIAB Open Days 2016

  24-26 sierpnia tego roku wiele się działo! Miały wtedy miejsce Dni Otwarte FIAB. Był to czas, kiedy mieliśmy okazję gościć klientów z wielu zakątków świata.

  Pierwszy dzień obfitował w wiadomości techniczne i teoretyczne – odbywały się wówczas wykłady. Podczas prezentacji, nasi prelegenci Luma Polska i Erez Europe przybliżyli zakres swoich działalności. My mówiliśmy o zgrzewaniu wysoką częstotliwością, omówiliśmy też przykładowe modele maszyn FIAB i poruszyliśmy temat materiałów wykorzystywanych w zgrzewaniu. Politechnika Wrocławska wypowiedziała się na temat pola elektromagnetycznego w otoczeniu zgrzewarek wysokiej częstotliwości, rozwiewając tym samym wszelkie wątpliwości uczestników wykładów.

  Czytaj więcej
 • Polish Intelligent Development Award 2016

  Nomination for the title was connected with realization of the project: ”Development of new generation innovative machines for joining plastics: PVC, silicone, teflon and ethylene, using electromagnetic energy”. Project was part of The Operational Programme: Intelligent Evolution 2014-2020, Action 1.1 "Business R&D projects ", Sub-measure 1.1.1 "Industrial research and development activities carried out by the company".

  Due to accorded to us distinction, we would like to to invite you for the award ceremony, which will take place October 21st in the Exhibition and Congress Centre in Jasionka near Rzeszów. The event will take a place during a special ceremony with the participation of national media.

  Czytaj więcej
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

  FIAB Sp. z o.o. Sp. K. został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 za realizację projektu pt. "Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną" w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

  W związku z przyznanym nam wyróżnieniem, pragniemy zaprosić na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 21 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie będzie miało miejsce w czasie specjalnej gali z udziałem ogólnopolskich mediów.

  Czytaj więcej
 • BioEM 2016 conference

  Between 5 – 10 June was held a scientific conference BioEM 2016. Our associate Wroclaw University of Technology with partnership of FIAB presented results of the research carried out in the framework of the project “fast track” nr POIR.01.01.01.-00-0012/15-00 entitled: “Development of new generation innovative machines for joining plastics: PVC, silicone, teflon and ethylene, using electromagnetic energy.” The conference concerned on widely understood subject of electromagnetic fields, especially on their innovative usage in biomedical area.

  Czytaj więcej
 • Konferencja BioEM 2016

  W dniach 5 – 10 czerwca odbyła się konferencja naukowa BioEM 2016. Nasz partner Politechnika Wrocławska zaprezentowała przy współudziale firmy FIAB wyniki badań przeprowadzanych w ramach realizacji projektu „szybkiej ścieżki” nr POIR.01.01.01.-00-0012/15-00 pt. „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną”. Konferencja dotyczyła szeroko rozumianego tematu pól elektromagnetycznych, a w szczególności innowacyjnych ich zastosowań w obszarze biomedycznym.

  Czytaj więcej
 • XXVI Conference of the Polish Society of Applied Electromagnetics

  By implementing of the Project 1.1.1. under title: "Development of new generation innovative machines for joining plastics: PVC, silicone, teflon, ethylene, using electromagnetic energy" in the so-called "Fast track" FIAB develops, among others, in topics related to the emission of electromagnetic fields.

  On 26 – 29 th June we took an active part as a sponsor at the XXVI Conference of the Polish Society of Applied Electromagnetics. This year's edition "Applications of electromagnetism in modern techniques and medicine" has been combined with the VI International Symposium on Applied Electromagnetism (SAEM - Symposium on Applied Electromagnetics).

  Czytaj więcej
 • XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu

  Realizując Projekt 1.1.1. pt. „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną” w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” firma FIAB rozwija się m.in. w tematyce związanej z emisją pola elektromagnetycznego.

  W dniach 26 – 29 czerwca wzięliśmy czynny udział jako sponsor w XXVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu. Tegoroczna edycja pt. „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie” została połączona z VI Międzynarodowym Sympozjum Zastosowań Elektromagnetyzmu (SAEM, ang. Symposium on Applied Electromagnetics).

  Celem konferencji była prezentacja prac własnych i przeglądowych dotyczących elektromagnetyzmu. Podczas wystąpienia zaprezentowaliśmy technologię zgrzewania wysoką częstotliwością stosowaną w naszych maszynach. Poruszyliśmy także temat metod obniżania emisji pól elektromagnetycznych w celu ochrony pracowników na przykładzie własnych pomiarów emisji promieniowania.

  Czytaj więcej
 • 26th International Conference Radioelektronika 2016 – Kosice / Slovakia

  Once again, our cooperation on research projects with Wroclaw University of Technology resulted in common occurrence of FIAB and the Wrocław University of Technology at the 26th International Conference Radioelektronika in Kosice / Slovakia on 19-20 April 2016.

  This conference was organized by the Department of Electronics and Multimedia Communications Technical University in Kosice, in cooperation with the Association of Slovak Scientific and Technological Societies ZSVTS. Our company was represented by Mr. Paul Bienkowski and Mr. Bartlomiej Zubrzak from Wroclaw University of Technology with their presentation under title: Electromagnetic Field in High Frequency Welder Surroundings.

  We invite you to look at the pictures from the conference!

  Czytaj więcej
 • 26-ta Międzynarodowa Konferencja Radioelektronika 2016 – Koszyce/Słowacja

  Po raz kolejny nasza współpraca z Politechniką Wrocławską w zakresie projektów badawczych zaowocowała wspólnym wystąpieniem FIAB oraz Politechniki Wrocławskiej na Konferencji w Koszycach / Słowacja w dniach 19-20 kwietnia 2016r.

  Konferencja ta zorganizowana została przez Wydział Elektroniki i Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Technicznego w Koszycach, przy współpracy ze Słowackim Stowarzyszeniem Naukowym i Towarzystwami Technologicznymi ZSVTS. Naszą firmę reprezentowali Pan Paweł Bieńkowski oraz Pan Bartłomiej Zubrzak z Politechniki Wrocławskiej wystąpieniem pod tytułem: Pole Elektromagnetyczne w otoczeniach zgrzewarki wysokiej częstotliwości.

  Czytaj więcej
 • FIAB in the magazine ‘Puls Biznesu’ in its appendix ‘Rzecz o innowacjach’. Enjoy reading!

  We invite you to read the article about our company under title: The idea, knowledge, technique for the determination of high-frequency energy in the magazine ‘Puls Biznesu’ in its appendix ‘Rzecz o innowacjach’ , also available to read under: http://rzeczo.pl/pomysl-wiedza-determinacja-w-technice-energii-wysokiej-czestotliwosci/

  Have fun while reading!

  Czytaj więcej
 • FIAB w „Pulsie Biznesu”, w dodatek „Rzecz o innowacjach”. Zapraszamy do lektury!

  Zapraszamy do lektury artykułu o naszej firmie pt. „Pomysł, wiedza, determinacja w technice energii wysokiej częstotliwości”, który ukazał się w piśmie „Puls Biznesu” w dodatku „Rzecz o Innowacjach” w wersji tradycyjnej, jak również elektronicznej dostępnej pod adresem: http://rzeczo.pl/pomysl-wiedza-determinacja-w-technice-energii-wysokiej-czestotliwosci/

  Czytaj więcej
 • Another nomination for FIAB! Polish Intelligent – Development Award 2016

  We are pleased to announce that our company has received a nomination for the Polish Intelligent - Development Award 2016! Nomination for the title was connected with the realization of the project: Development of new generation innovative machines for joining plastics: PVC, silicone, teflon and ethylene, using electromagnetic energy.

  Czytaj więcej
 • Kolejna nominacja dla FIAB! Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju

  Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016! Nominację do tego tytułu uzyskaliśmy za realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych maszyn nowej generacji do łączenia tworzyw sztucznych: PVC, silikon, teflon, etylen, wykorzystujących energię elektromagnetyczną”.

  Czytaj więcej
 • Monitor Biznesu” (Business Monitor) about FIAB

  On April 28, 2016 appeared in "Monitor Biznesu" (Business Monitor) - an independent supplement to "Rzeczpospolita" an article about our company.

  The appearance of the article is related to the acquisition of FIABs nomination for the award EUROSYMBOL 2016, as well as the completion of the first stage of research and development project conducted by our company, together with scientists of the Faculty of Electronics of Wroclaw University of Technology. We kindly invite you to read about us further!

  Czytaj więcej
 • „Monitor Biznesu” o FIAB

  Dnia 28.04.2016r. ukazał się w „Monitorze Biznesu” – niezależnym dodatku do „Rzeczpospolitej” artykuł o naszym przedsiębiorstwie.

  Ukazanie się artykułu związane jest z uzyskaniem przez FIAB nominacji do odznaczenia EUROSYMBOL 2016, jak również z zakończeniem I etapu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez naszą spółkę wraz z naukowcami Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Serdecznie zapraszamy Państwa do dalszej lektury!

  Czytaj więcej
Pokaż więcej

Kontakt

FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz Sp. k.
Wrocław 54-615
ul. Rakietowa 38
POLSKA

NIP 8942999829
KRS 0000357875
REGON 021278590
BDO 000072061

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FIAB Sp. z o.o. Bronisław Koziołkiewicz sp.k. adres: Wrocław 54-615, ul. Rakietowa 38. Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora znajdziecie Państwo w naszej

  Polityce Prywatności